Úvodník

Dobré ráno, vážení a milí návštěvníci,

srdečně buďte vítáni na mých stránkách, psaných převážně ve verších.

Začnu svou literární činností, která se datuje již od pátého roku druhého milénia, kdy světlo světa spatřila báseň Snění. Záhy poté následovala jedna z prvních vážnějších básní jménem Hladina.

V průběhu let 2005 až 2008 jsem plul převážně na vlnách volných rýmů, jelikož začátky - jak obecně známo - bývají nesnadné. Počínaje však básní Hledání jsem se jim postupně začal vzdalovat. Ostatně - o mých raných tvůrčích cestách více pojednává interview "Na slovíčko, pane Hajne". Dáte-li se do jeho čtení, berte jej, prosím, s mírnou nadsázkou.

Pokud bych měl blíže specifikovat svá dosavadní poetická díla, tedy spíše dílka, lze je rozdělit zejména na melancholickáspolečenská, jež vystihují mé rozmanité pocity, myšlenky a mnohdy též lehce filosofické úvahy. Další neméně významnou částí mé tvorby jsou básně, které věnují vzácný cit něžným bytostem, jež navždy zůstanou inspirací a fascinací poetova srdce, a rovněž texty o vřelém vztahu k rodné zemi.

Kromě poezie také publikuji své citáty. Těžko říci, zda obsahují nějaká velká moudra, toť přenechám na čtenářově úsudku, často však společně s fiktivními rozhovory vypovídají o různých událostech mého života. Bytí, které jest už nedaleko k létům Kristovým. Okrajově se též věnuji významu a původu českých jmen.

Dovolte mi, drazí návštěvníci, jež jste doputovali mezi řádky až sem, abych závěrem ještě zmínil, proč vlastně tyto stránky dne 10. 10. 2007 vznikly. Upřímně se nedomnívám, že by má tvorba patřila k literárně-uměleckým skvostům, což ostatně ani nikdy nebylo jejím cílem. Chci tedy říci: píšu srdcem - píšu pro lidi, kteří mají srdce.

Nerušené čtení a snění vám přeje

básník Filip Hajn

Básně
Úryvek z básně 
Červená

Červená mnoho podob má,
bolest i lásku zná,
obé člověk za života pozná,
každý ji v sobě má.

Namátkou
z mých citátů

34. Člověk, který má rád druhé a ne jen sám sebe, se nikdy neutopí v řece vlastní obyčejnosti.